A stábunk megkérdezte a tatabányai könyvelő irodát, akik szerint a pénzügyi műveletek költségeivel a vállalkozások általában csak a pénzeszközeik csökkenése révén szembesülnek, pedig ezek részei az éves eredménynek is: könyvelő Tatabánya. Bármelyik módon készíti is el a könyvelő az eredménykimutatást (az online könyvelés révén van lehetőség forgalmiköltség-eljárással, vagy összköltségeljárással elkészíteni), a pénzügyi ráfordítások így is, úgy is egy külön csoportot alkotnak. Ez a csoport pedig a következő elemekből, összetevőkből alakul ki:

  • Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
  • Tételezzük fel, hogy a Tatabánya székhelyen működő vállalkozás vásárolt korábban egy Tata területén működő Kft-ben részesedést. Mivel nemcsak magánszemélyek lehetnek tulajdonosai egy társas vállalkozásnak, ezért ez teljesen megengedett. Ha a tulajdonos (Tatabánya) értékesíti a tulajdonrészét (Tata) egy harmadik félnek (legyen a példában Környe a vevő lakhelye), és a tulajdonos (Tatabánya) kevesebb pénzt kapott az üzletrészért, mint amennyibe ez neki eredetileg került, akkor ezt egyfajta árfolyamveszteségnek állítja be a könyvelő.

  • Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
  • A vállalkozás rendelkezhet tartozással bankok vagy más társaságok felé. Akár hosszú, akár rövid lejáratúak ezek, a kamataikat az online könyvelés itt szerepelteti.

  • Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
  • Ráfordításnak veszi a könyvelő azt a speciális esetet is, amikor a pénzügyi eszközöket könyvvizsgálóval értékelik, és ebből veszteség jön ki.

  • Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
  • Az online könyvelés ide sorolja a következő tételeket: a rövid távú befektetések eladásából származó veszteséget, illetve a deviza-, és valutakészletek forintra történő átváltásakor keletkezett árfolyamveszteséget. Még egy fontos elv: Az online könyvelés a pénzügyi műveletek eredményének megállapításánál csak azokat a pénzügyi bevételeket és ráfordításokat veszi figyelembe, amelyek az adott üzleti évhez kötődnek, függetlenül attól, hogy pénzügyileg abban évben rendezve lettek-e.